Direct contact opnement

Aanbod

Autismehuis is een zorgorganisatie die er is voor kinderen en jongeren met autisme in de leeftijd van 4-18 jaar. Door het aanbod van buitenschoolse-, ambulante-, weekend- en vakantiebegeleiding biedt Autismehuis alle vormen van begeleiding onder een dak. 
Ons zorgaanbod bestaat uit:

Buitenschoolse begeleiding
Begeleiding voor kinderen die binnen de reguliere buitenschoolse mogelijkheden niet passen.

Begeleiding op school
Vanuit een opgesteld werkplan wordt er in nauwe samenwerking met de school gewerkt aan de vastgestelde doelen voor de schoolsituaties.

Schooluitval - Intensief begeleidingstraject
Een ontwikkel,-leer plek voor jonge kinderen met een instroomleeftijd van 3 tot 9 jaar met een diagnose binnen het autistisch spectrum. De kinderen hebben geen onderwijsplek (regulier of speciaal) of dreigen hier uit te vallen. 

Ambulante begeleiding
Vanuit een opgesteld werkplan wordt er gewerkt aan vastgestelde doelen in de thuissituatie.

Psychomotorische ondersteuning
Een vorm van ondersteuning waarbij niet het praten over het probleem centraal staat, maar juist het doen. Psychomotorische ondersteuning is zowel individueel als in groepsverband mogelijk.

Video Interactie Begeleiding
Begeleiding in de thuissituatie waarbij ouders worden ondersteund bij specifieke zorg- en opvoedingsvragen.

Logeerweekenden
Voor kinderen en jongeren is er de mogelijkheid om één- of tweemaal per maand een weekend te komen logeren op één van onze locaties. Terwijl het thuisfront even op adem kan komen wordt op autismehuis in groepsverband gewerkt aan de individuele doelen van de kinderen en jongeren.

Groepsbegeleiding in dagdelen
Voor kinderen en jongeren bieden we regelmatig speciale dagen aan, waarbij we in groepsverband leuke en leerzame activiteiten aanbieden (Hierbij wordt niet aan individuele doelen gewerkt). 

Bijzondere projecten
Voor kinderen en jongeren bieden we regelmatig een lang weekend of midweek aan (hierbij werken niet aan individuele doelen).