Direct contact opnement

Buitenschoolse begeleiding

 
Opvang momenten:
maandag    12.00 uur - 19.00 uur (Kubus, Cirkel, Driehoek)
dinsdag      15.00 uur - 19.00 uur (Kubus, Driehoek)
woensdag  12.00 uur - 19.00 uur (Kubus, Cirkel)
donderdag 15.00 uur - 19.00 uur  (Kubus, Driehoek)
vrijdag        12.00 uur - 19.00 uur  (Kubus, Cirkel)

(De bovenstaande tijden van begeleiding zijn een indicatie omdat we afhankelijk van de schooltijden, als uw kind bijvoorbeeld om 11.50 opgehaald moet worden is dit geen probleem)
Buiten de hier boven aangegeven tijden is het binnen het autismehuis mogelijk kinderen op te vangen die tijdelijk niet of minder naar school kunnen. Hier is het belangrijk de begeleiding goed met school en de gemeente af te stemmen om achterstanden zien te voorkomen.

Vakantieweken
Kinderen hebben minimaal 12 weken vakantie per jaar. Autismehuis biedt in de vakantieperiodes begeleiding aan van 8.00 uur tot 19.00 uur. Als u kiest voor vakantiebegeleiding dan heeft u voor de opgegeven buitenschoolse dag(en) recht op een plaats voor alle erkende schoolvakanties. Daarnaast is het ook mogelijkheid om meerdere dagen af te nemen mits de bezetting en de indicatie dit toe laat.

Margedagen
Ook heeft u ook recht op margedagen, mits de margedag valt op de dag dat u normaal gesproken ook buitenschoolse opvang bij ons afneemt.

Waar?
De intensieve buitenschoolse begeleiding van autismehuis wordt geboden op locatie ‘De Kubus’ (4-12 jaar) en locatie ‘De Cirkel’ (12-18 jaar).

De aansturende buitenschoolse begeleiding van autismehuis wordt geboden op locatie 'De Driehoek' (4-12 jaar)

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Om voor buitenschoolse begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een beschikking nodig van uw gemeente.

Hoe wordt er betaald?
Deze zorg wordt, na toestemming van de gemeente, uit de jeugdzorg van de gemeente gefinancierd.

Meer weten?
Heeft u belangstelling voor een plaatsing bij de buitenschoolse begeleiding of wilt u eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 038-4265755 of een mail sturen naar servicekantoor@autismehuis.nl.