Direct contact opnement

Begeleiding op school

Scholen en buitenschoolse opvang organisaties krijgen steeds vaker kinderen en jongeren met autisme binnen de deuren. Dit gaat niet altijd goed, daarom biedt autismehuis ondersteuning bij organisaties voor buitenschoolse opvang en op scholen. Wanneer kinderen of jongeren op school ondersteuning nodig hebben dan kan autismehuis deze bieden.
Kinderen die naast onderwijs ook extra ondersteuning nodig hebben in de vorm van zorg, kunnen, als de school dit aangeeft, een indicatie hiervoor aanvragen. Wanneer er een indicatie wordt toegekend, kan autismehuis deze zorg bieden op school. De school is dan verantwoordelijk voor het onderwijs, medewerkers van autismehuis voor de zorg.
In een werkplan wordt beschreven hoe de zorg aan de individuele leerling vorm krijgt. Onderwijs en zorg worden nauwkeurig op elkaar afgestemd, zodat het kind hiervan optimaal profiteert.

Waar?
De ambulante begeleiding van autismehuis wordt geboden op de school.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Om voor begeleiding op school in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze indicaties worden tot 31 december 2014 afgegeven. Mocht u niet in het bezit zijn van een dergelijke indicatie dan kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij de afdeling jeugdzorg van uw gemeente.

Hoe wordt er betaald?
Deze zorg wordt, na toestemming van de gemeente, uit de jeugdzorg van de gemeente gefinancierd.

Meer weten?
Heeft u belangstelling voor ambulante begeleiding op school of wilt u eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 038-4265755 of een mail sturen naar servicekantoor@autismehuis.nl