Direct contact opnement

Ambulante begeleiding

Autismehuis ondersteunt ouders in de thuissituatie. Medewerkers van autismehuis kunnen u de tijd en de energie bieden die nodig is om uw kind speciale vaardigheden aan te leren. Wij kunnen u helpen bij het oplossen van praktische problemen en u adviseren over de omgang met uw kind. Op bepaalde momenten kunnen wij ook de zorg even van u overnemen, zodat u wat tijd krijgt voor uzelf of voor de andere gezinsleden.

U wordt begeleid door een pedagogisch medewerker of iemand met een andere relevante beroepsopleiding. Mocht het nodig zijn dan zoeken wij ook samenwerking met andere specialisten.
Wij gaan methodisch te werk en maken eerst een plan waarin de vraagstelling en een van tevoren vastgesteld doel duidelijk zijn omschreven.

Waar?
De begeleiding vindt in principe bij u thuis plaats.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Om voor ambulante begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze indicaties worden tot 31 december 2014 afgegeven. Mocht u niet in het bezit zijn van een dergelijke indicatie dan kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij de afdeling jeugdzorg van uw gemeente.

Hoe wordt er betaald?
Deze zorg wordt, na toestemming van de gemeente, uit de jeugdzorg van de gemeente gefinancierd.

Meer weten?
Heeft u belangstelling voor ambulante begeleiding thuis of wilt u eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 038-4265755 of een mail sturen naar servicekantoor@autismehuis.nl