Direct contact opnement

Psychomotorische ondersteuning

Kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autistisch spectrum hebben soms meer ondersteuning nodig om de wereld om zich heen te begrijpen. Ze ontwikkelen zich anders dan anderen. Psychomotorische ondersteuning kan dan soms extra ondersteuning bieden.
Kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, moeite met samenspelen, weinig weerbaar, agressie of angsten kunnen behandeling krijgen van een psychomotorisch begeleider van autismehuis.

Het doel van psychomotorische ondersteuning is om de genoemde problemen te verminderen, om zo de ontwikkeling van het kind of de jongere positief te stimuleren. Psychomotorische ondersteuning wordt individueel en/of in groepsverband aangeboden.

Wat is psychomotorische ondersteuning?
Het is een vorm van ondersteuning waarbij niet het praten over het probleem centraal staat, maar juist het doen.
De nadruk ligt op bewegen. Binnen het bewegen worden gedrag, gedachten of gevoelens zichtbaar. Door hier op in te spelen kan het kind/de jongere inzicht krijgen in zichzelf en oefenen met nieuwe of andere ervaringen. Vervolgens kan hij of zij deze nieuwe ervaringen gaan toepassen op school, thuis of bijvoorbeeld de sportclub.

In de therapieruimte (meestal een gymzaal) wordt gebruik gemaakt van sport- en spelmateriaal en ook van bekende activiteiten als basketbal, voetbal, tennis, klimmen, klauteren en/of trampoline springen. Psychomotorisch begeleiders maken ook gebruik van ontspanningsoefeningen en oefeningen die gericht zijn op de beleving van het eigen lichaam.

Betrokkenen (school, ouders/verzorgers en andere hulpverleners) worden op de hoogte gehouden tijdens vaste evaluatiemomenten.

Psychomotorische ondersteuning bij autismehuis
Van kinderen en jongeren met autisme weten we dat ze kunnen denken in hokjes. Hierdoor kan het voorkomen dat de kinderen en jongeren de vertaalslag van therapie naar thuis, school of de club niet kunnen maken.
Door ons aanbod van begeleiding vanuit  PGB/ ZIN kunnen wij ook ondersteunen binnen de eigen omgeving van het kind/de jongere, om zo hetgeen binnen de begeleiding geleerd is in de praktijk te gaan toepassen.

Verhaal uit de praktijk
A. is een jongere die maar wat graag voetbalt. Hij heeft echter moeite met meekomen in zijn voetbalteam. Regelmatig begrijpt hij niet waarom teamgenootjes lopen te klieren, of ineens opmerkingen maken over of naar een ander. Hierdoor raakt hij vaak boos en geïrriteerd. A. wil leren hoe hij goed kan omgaan met deze dingen, omdat hij graag wil blijven voetballen. A. krijgt 1x per week psychomotorische ondersteuning, waarbij hij leert wat hij kan doen als hij boos wordt. Bij zijn voetbaltraining is de psychomotorisch therapeut aanwezig om hem te helpen de dingen die hij leert in de therapie, te oefenen in zijn team. Nu kan A. toch blijven voetballen, en gaat hij vaak na de training met een lach op zijn gezicht weer naar huis.

Waar?
Samen met de begeleider wordt een passende locatie gezocht, passend bij de vorm van begeleiding die gegeven wordt.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Om voor psychomotorische ondersteuning in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze indicaties worden tot 31 december 2014 afgegeven. Mocht u niet in het bezit zijn van een dergelijke indicatie dan kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij de afdeling jeugdzorg van uw gemeente.

Hoe wordt er betaald?
Deze zorg wordt, na toestemming van de gemeente, uit de jeugdzorg van de gemeente gefinancierd.

Meer weten?
Heeft u belangstelling voor psychomotorische ondersteuning of wilt u eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 038-4265755 of een mail sturen naar servicekantoor@autismehuis.nl