Direct contact opnement

Video interactie begeleiding

Video interactie begeleiding laat met videobeelden zien hoe ouders in het dagelijks leven omgaan met hun kind. Zo worden bijvoorbeeld opnamen gemaakt tijdens het eten, het naar bed gaan of tijdens het spelen. Deze beelden leveren vaak waardevolle informatie op.
Samen met de video interactie begeleider bekijken ouders de opnamen en krijgen advies. Uitgangspunt hierbij is om aan te sluiten bij wat goed gaat in een gezin. Ouders worden zich bewust van hun eigen mogelijkheden en het gedrag van hun kind(eren). Hierdoor kan een gespannen of zorgelijke omgang met het kind veranderen in een meer plezierige band.
Kinderen met autisme zoeken vaak meer en anders contact met hun ouders, zonder dat de ouders dit opmerken. Met video interactie begeleiding kunnen ouders deze momenten gemakkelijker herkennen en er goed op inspelen.

Hoe werkt het?
De video interactie begeleider komt bij ouders thuis voor een kennismakingsgesprek. Er worden afspraken gemaakt voor het opnemen en terugkijken van de videobeelden. De opnames vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de gewone gezinsactiviteiten.
De week na de opnamen worden de beelden met ouders bekeken en besproken. De video interactie begeleider let hierbij vooral op de positieve momenten in de omgang met het kind, wanneer bijvoorbeeld het kind contact zoekt met zijn ouders, broertjes of zusjes. Dit werkt stimulerend en bevordert al snel een beter contact. Ook worden er ideeën en tips gegeven over de omgang met het kind. Soms worden er opnames van het kind op school gemaakt.

Tijdsduur
Afhankelijk van de indicatie en problematiek neemt de video-hometraining ongeveer 6 tot 9 maanden in beslag. Ongeveer 4 maanden na afsluiting maakt de video interactie begeleider een vervolgafspraak. Tijdens dit bezoek wordt besproken of alles goed verloopt en er nog hulp nodig is.

Waar?
Video interactie begeleiding vindt hoofdzakelijk in de thuissituatie plaats.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Om voor video interactie begeleiding in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of Bureau Jeugdzorg (BJZ). Deze indicaties worden tot 31 december 2014 afgegeven. Mocht u niet in het bezit zijn van een dergelijke indicatie dan kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij de afdeling jeugdzorg van uw gemeente.

Hoe wordt er betaald?
Deze zorg wordt, na toestemming van de gemeente, uit de jeugdzorg van de gemeente gefinancierd.

Meer weten?
Heeft u belangstelling voor video interactie begeleiding of wilt u eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 038-4265755 of een mail sturen naar servicekantoor@autismehuis.nl