Direct contact opnement

Logeerweekenden (4-12 jaar en 12-18 jaar)

Autismehuis biedt weekendbegeleiding aan kinderen en jongeren met autisme. Het logeerhuis is geopend van vrijdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Ook is het mogelijk gebruik te maken van dagopvang in de weekenden, dit zijn de zogenoemde flexplaatsen. U kunt uw kind dan brengen op zaterdag/zondag tussen 08.00-10.00 uur en weer ophalen tussen 18.00-18.30 uur (of evt. op een aangepaste tijd).
Een weekend staat in het teken van ontspanning maar ook wordt er op een leuke, ontspannen manier gelijk gewerkt aan sociale contacten met leeftijdsgenoten.
De begeleiding biedt activiteiten aan vanuit een overzichtelijke en rustige omgeving. Er wordt gewerkt met een duidelijk dagprogramma en pictogrammen waarmee de communicatie en het programma wordt ondersteund. De interesses van het kind/de jongere worden als uitgangspunt genomen. De begeleiding wordt afgestemd op de groep. Er zijn altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers aanwezig, ook in de nachtsituatie.

Waar?
De logeerweekenden voor kinderen tussen 4 en 12 jaar vinden plaats op locatie ‘de Kubus’.
De logeerweekenden voor jongeren tussen 12 en 18 jaar vinden plaats op locatie ‘de Cirkel’.

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
Om voor de logeerweekenden in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig die u bij de afdeling jeugdzorg van uw gemeente kunt aanvragen.

Hoe wordt er betaald?
Deze zorg wordt, na toestemming van de gemeente, uit de jeugdzorg van de gemeente gefinancierd.

Meer weten?
Heeft u belangstelling voor de logeerweekenden of wilt u eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 038-2600048 of een mail sturen naar zwolle@autismehuis.nl.