Direct contact opnement

Schooluitval - Intensief ABA Programma

Ondanks het passend onderwijs vallen er nog te veel kinderen uit op school. Zo ook veel jonge kinderen met autisme, die door hun stoornis dermate worden belemmerd, dat leren en ontwikkelen niet mogelijk is. Met als gevolg, probleemgedrag waardoor het ook de omgeving gaat beïnvloeden. Autismehuis wil door intensief individueel maatwerk het beste uit deze kinderen halen.

Het dagprogramma is vijf dagen in de week van 9 uur tot 15.30 uur. We bieden de kinderen een ABA programma (Applied Behavior Analysis). Alle dagen volgen de kinderen een intensief, op maat gemaakt, programma. Van ieder kind, dat start op de Toren, wordt in de eerste 8 weken, per ontwikkelingsgebied, het niveau in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt het Individueel Ontwikkelplan opgesteld zodat er gewerkt kan worden aan gestelde doelen. Dit zal in eerste instantie individueel zijn en zodra mogelijk en wenselijk deels in een kleine groep (max. 5-6 kinderen). 

Waar?
De Toren is gevestigd aan de Herfterlaan 2 in Zwolle.  

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?
De Toren biedt een ontwikkel,-leer plek aan jonge kinderen met een instroomleeftijd van 3 tot 9 jaar met een diagnose binnen het autistisch spectrum. De kinderen hebben geen onderwijsplek (regulier of speciaal) of dreigen hier uit te vallen. Dit is het gevolg van hun op de voorgrond staande autistische stoornis die hen belemmert te leren en ontwikkelen.

Het doel van de Toren is kinderen een ontwikkelplek te bieden waar ze leren leren om uit te kunnen stromen naar het onderwijs (regulier of speciaal). Een belangrijk onderdeel van het traject is dat de ouders nauw betrokken zijn bij het programma op de Toren. Daarvoor is een goede samenwerking tussen de begeleiders op de Toren en thuis noodzakelijk om zo tot de beste ontwikkeling van het kind te komen. Hiervoor biedt autismehuis, naast goed contact, coachen en workshops aan voor ouders en bij het kind betrokken hulpverleners en mantelzorgers. 

Hoe wordt er betaald?
Deze zorg wordt, na toestemming van de gemeente, uit de jeugdzorg van de gemeente gefinancierd. 

Meer weten?
Voor meer informatie kijkt u op de site van De Toren of neemt u contact met ons op via telefoonnummer: 038-4265755 of een mail sturen naar detoren@autismehuis.nl.