Direct contact opnement

Organisatie

Autismehuis is een jonge, groeiende organisatie met als doel door heel Nederland speciale en passende locaties te creëren voor de begeleiding van kinderen en jongeren met een stoornis in het autistische spectrum. Op deze locaties wordt de volledige zorg en ondersteuning geboden die ieder kind of jongere individueel nodig heeft.

Autismehuis is een plek speciaal gericht op kinderen met autisme. Regelmaat en voorspelbaarheid zijn heel belangrijk. En een eigen inbreng des te meer. 
Buitenspelen? Leuke activiteiten ondernemen? Of liever lekker ontspannen? Uitrusten is mogelijk op je eigen kamer. Bij ons staan de kinderen en jongeren voorop!

Er zijn in Nederland veel kinderopvangcentra, logeerhuizen en woonvoorzieningen, maar ze zijn meestal niet speciaal ingericht op kinderen met autisme. Binnen autismehuis houden we wel rekening met het kind met autisme. Zo bieden we binnen autismehuis onder meer:

  • Kleine groepen, veel individuele aandacht en begeleiding
  • Ieder kind een eigen rust / slaapkamer
  • Uitgebreide speel-/knutselruimtes
  • Vrije ruimtes voor één op één (spel)begeleiding
  • Een grote (afgesloten) buitenruimte voor sport en spel

We vinden het erg belangrijk dat een kind of jongere zich thuis voelt in autismehuis. Omdat autismehuis een vervanging van thuis is organiseren we veel huiselijke activiteiten zoals: samen eten, koken, afwassen, boodschappen doen ed. Autismehuis moet zo voor je kind een tweede thuis worden!  

De kinderen en jongeren die binnen autismehuis opgevangen worden kunnen binnen de reguliere kinderopvang niet opgevangen en/of begeleid worden.

filmpie

Vestigingen

Momenteel heeft autismehuis drie vestigingen, beide gevestigd in Zwolle.
In 2011 is locatie ‘De Kubus’ geopend waar zorg en ondersteuning wordt geboden voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar.
In 2014 is locatie ‘De Cirkel’ geopend. Deze locatie richt zich op jongeren in de leeftijd 12-18 jaar.
In 2016 is onze locatie 'De Toren' geopend, Deze locatie richt zich op niet schoolgaande of dreigend uit te vallen kinderen in de leeftijd 3 - 9 jaar.

Op dit moment worden er ook oriënterende gesprekken gevoerd om ook buiten Zwolle nieuwe locaties te gaan openen.

Overige medewerkers
Naast de vaste medewerkers op de locaties heeft autismehuis ook een team ambulant werkers en office team.

Ouderparticipatie
Bij autismehuis vinden we ouderparticipatie zeer belangrijk. Ouders weten vaak zelf het beste wat goed is voor hun kind. Om deze ouderparticipatie gestalte te geven is er een oudercommissie in het leven geroepen. De oudercommissie komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van autismehuis.
Daarnaast is er ook een klachtencommissie waar ouders een klacht kwijt kunnen mocht dit van toepassing zijn.