Aanbod

Autismehuis is een zorgorganisatie die er is voor kinderen en jongeren met autisme in de leeftijd van 4-18 jaar.

Zorgaanbod:
• Buitenschoolse begeleiding (4-12 jaar)
- kinderen die binnen de reguliere buitenschoolse mogelijkheden niet passen
• Individuele begeleiding (4-18 jaar)
- Vanuit een opgesteld werkplan wordt er gewerkt aan vastgestelde doelen in de thuissituatie
• Begeleiding op school (4-18 jaar)
- vanuit een opgesteld werkplan wordt er in nauwe samenwerking met de school gewerkt aan de vastgestelde doelen voor de schoolsituaties
• Video interactie begeleiding (4-18 jaar)
- ouders die ondersteuning nodig hebben bij specifieke zorg- en opvoedingsvragen
• Logeerweekenden (4-18 jaar)
- logeren in het weekend

Het zorgaanbod van autismehuis is AWBZ zorg, dat door een indicatie van Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg gegeven wordt. De indicatie kan afgegeven worden op Zorg in Natura of een Persoonsgebonden Budget. Autismehuis kan beide vormen leveren, dit omdat autismehuis een toelating heeft ontvangen voor het leveren van verzekerde zorg. Deze toelating wordt afgegeven voor het CIBG, hiervoor zijn strenge eisen opgesteld waaronder; beleidsregels waaraan instellingen moeten voldoen (ook nadat de toelating is verleend), verbod op het winstoogmerk en de eisen voor de jaarverslaggeving. De toelating wordt jaarlijks gecontroleerd om fraude te voorkomen.

Ook voor het jaar 2014 heeft het CIBG ons weer toegelaten en heeft het Zorgkantoor in Zwolle het autismehuis aangewezen om de zorg in te vullen.

Naast het leveren van op autismezorg zijn we ook een erkende buitenschoolsopvang. Dit is belangrijk voor ouders die hun kinderen plaatsen in de buitenschoolse voorziening. Doordat we erkend zijn, kan er teruggave plaatsvinden vanuit de Belastingdienst. Ook voor deze erkenning worden we jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Buitenschoolse begeleiding (4-12 jaar)

In Nederland is het reguliere onderwijs verplicht om buitenschoolse opvang aan te bieden. Voor kinderen met autisme is dat anders. Het clusteronderwijs is niet verplicht buitenschoolse opvang aan te b Lees verder...

Individuele begeleiding (4-18 jaar)

Autismehuis ondersteunt ouders in de thuissituatie. Medewerkers van autismehuis kunnen u de tijd en de energie bieden die nodig is om uw kind speciale vaardigheden aan te leren. Wij kunnen u helpen bi Lees verder...

Begeleiding op school (4-18 jaar)

Scholen en buitenschoolse opvang organisaties krijgen steeds vaker kinderen en jongeren met autisme binnen de deuren. Dit gaat niet altijd goed, daarom biedt autismehuis ondersteuning binnen buitensch Lees verder...

Video interactie begeleiding (4-18 jaar)

Video interactie begeleiding laat met videobeelden zien hoe ouders in het dagelijks leven omgaan met hun kind. Zo worden bijvoorbeeld opnamen gemaakt tijdens het eten, het naar bed gaan of tijdens het Lees verder...

Logeerweekenden (4-12 jaar)

Het logeergedeelte van autismehuis biedt weekendbegeleiding aan kinderen en jongeren met autisme. Het logeerhuis is geopend van vrijdag 19.00 uur tot zondag 19.00 uur. Ook is het mogelijk gebruik Lees verder...

Logeerweekenden 12+ 

Voor tieners van 12 jaar tot 18 jaar bieden wij een keer per maand een logeerweekend aan op Landal park 't Loo. Doel van deze weekenden is dat de jongeren zich ontspannen en dat de thui Lees verder...

Aanmelden

Wil je jouw kind of jongere aanmelden voor begeleiding van het autismehuis? Heb je vragen over de plaatsing, de indicatie voor Zorg in Natura of PGB? Of wil je ook een autismehuis bij jou in de buurt? Lees verder...

Gezinsvakantie

GEZINSVAKANTIE VOOR OUDERS SAMEN MET HUN KIND(EREN) MET EN ZONDER AUTISME (BROERTJES EN ZUSJES)28 APRIL T/M 2 MEI 2014 Lees verder...

Psychomotorische Therapie

Psychomotorische Therapie voor kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autistisch spectrum.Kinderen en jongeren met een stoornis binnen het autistisch spectrum hebben soms meer ondersteuning Lees verder...