Direct contact opnement

Laatste nieuws

Nieuwe locatie Autismehuis

Omdat Autismehuis in de afgelopen jaren
Lees verder

Aanbod

Autismehuis is een zorgorganisatie die er is voor kinderen en jongeren met autisme in de leeftijd van 4-18 jaar.

Zorgaanbod:
• Buitenschoolse begeleiding (4-12 jaar)
- kinderen die binnen de reguliere buitenschoolse mogelijkheden niet passen
• Individuele begeleiding (4-18 jaar)
- Vanuit een opgesteld werkplan wordt er gewerkt aan vastgestelde doelen in de thuissituatie
• Begeleiding op school (4-18 jaar)
- vanuit een opgesteld werkplan wordt er in nauwe samenwerking met de school gewerkt aan de vastgestelde doelen voor de schoolsituaties
• Video interactie begeleiding (4-18 jaar)
- ouders die ondersteuning nodig hebben bij specifieke zorg- en opvoedingsvragen
• Logeerweekenden (4-18 jaar)
- logeren in het weekend

Het zorgaanbod van autismehuis is AWBZ zorg, dat door een indicatie van Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg gegeven wordt. De indicatie kan afgegeven worden op Zorg in Natura of een Persoonsgebonden Budget. Autismehuis kan beide vormen leveren, dit omdat autismehuis een toelating heeft ontvangen voor het leveren van verzekerde zorg. Deze toelating wordt afgegeven voor het CIBG, hiervoor zijn strenge eisen opgesteld waaronder; beleidsregels waaraan instellingen moeten voldoen (ook nadat de toelating is verleend), verbod op het winstoogmerk en de eisen voor de jaarverslaggeving. De toelating wordt jaarlijks gecontroleerd om fraude te voorkomen.

Ook voor het jaar 2014 heeft het CIBG ons weer toegelaten en heeft het Zorgkantoor in Zwolle het autismehuis aangewezen om de zorg in te vullen.

Naast het leveren van op autismezorg zijn we ook een erkende buitenschoolsopvang. Dit is belangrijk voor ouders die hun kinderen plaatsen in de buitenschoolse voorziening. Doordat we erkend zijn, kan er teruggave plaatsvinden vanuit de Belastingdienst. Ook voor deze erkenning worden we jaarlijks gecontroleerd door de GGD.