Direct contact opnement

PGB/ZIN/WMO

Er verandert veel in de zorg, dat zal u niet ontgaan zijn. In het jaar 2014 werd er nog door Bureau Jeugdzorg en het CIZ een AWBZ indicatie afgegeven. Met deze indicatie kon u Zorg in Natura krijgen of met een PGB zelf ergens uw zorg inkopen. 

Dit verloopt vanaf januari 2015 anders, u moet niet meer bij Bureau Jeugdzorg of het CIZ aankloppen maar bij het Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) loket van de gemeente. De gemeente gaat samen met u kijken wat voor u en uw gezin de beste oplossing is, kortom meer maatwerk. De gemeente gaat in verschillende wijken van de stad sociale wijkteams realiseren, waar u terecht kunt met u vragen en zorgen. Hierdoor heeft u altijd een bekent gezicht en is er één persoon die de lijnen uitzet om ervoor te zorgen dat u geholpen wordt. De teams staan in nauw contact met de professionals en organisaties in de stad. 

Het kan wel zijn dat een afgegeven AWBZ indicatie doorloopt in het jaar 2015. U behoudt dan het recht op de afgegeven zorg (begeleiding individueel, begeleiding groep en kortdurend verblijf) Dit wordt het overgangsrecht genoemd.

Meer informatie over de verschuivingen in de zorg kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.