Direct contact opnement

Laatste nieuws

Autismehuis start 'De Toren' in november 2015

Ondanks het passend onderwijs vallen er
Lees verder
steven en sven

De Toren 

Alle kinderen moeten gezond en veilig hun talenten kunnen ontwikkelen, opgroeien en naar hun mogelijkheden meedoen in onze samenleving. Voor de groep kinderen met autisme waar De Toren zich op richt is dat niet vanzelfsprekend. Deze kinderen hebben een zo complexe en specifieke onderwijsbehoefte dat zij het niet redden in het regulier dan wel speciaal onderwijs.

De Toren, een initiatief gestart door de ouders van Sven, biedt voor deze kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar een intensief op maat gemaakt ABA programma. Een programma om te leren leren en tot ontwikkeling te komen met als doel uitstromen naar het onderwijs.

Wij werken vol vertrouwen en enthousiasme stap voor stap aan de talenten van de kinderen!

 

 

 

 

 

gedichtje